BAKIM & ONARIM

Asansörlerde uygulanmakta olan Aylık Periyodik Bakımın amacı asansörlerin performansını ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Asansörlerin bakımları yapılırken elektronik ve mekanik aksamlarda sorun çıkaracak parça ve ekipmanların değiştirlmesi sağlanır.

ER-FA Asansör uzman ekibi, asansörün mekanik parçalarının fonksiyonlarını kontrol eder. Elektrik ve elektronik tesisat ve sistemlerin kontrollerini yapar. Asansörü oluşturan bileşenlerin kontrolleri yapılır. Arızalı ve/veya arıza yapması muhtemel asansör ekipmanları değiştirlir. Asansör arızasının onarım, işçilik ve parça maliyetleri bilgisi verilir. Asansör performans fayda hesapları yapılır. Asansör fren sistemi,motor yağları,raylar, çelik halatlar ve tüm aksam üzerinde standart bakım prosedürlerini eksiksiz tamamlanır.

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır?

  1. Asansör bakımı yetkili servis tarafından iki aşamada gerçekleşir. Muayene denen ilk aşamada teknik elemanlar tarafından elle ve gözle asansörün mevcut durumu tespit edilir. Servis denilen ikinci aşamada ise asansörün bakımı için gerekli işlemler yapılır.
  2. Öncelikle asansörü taşıyan halatlar, asansör kablosu, ray pabuçları, tahrik kasnağı yivi, makine grubundaki dişli ve yataklar, somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşemiş olan aksamlar sıkılarak sabitleştirilir.
  3. Aşınmış ve yıpranmış olan parçalar varsa duruma göre bu parçaların değiştirilmesi ya da yağlanması sağlanır.
  4. Asansörün sürekli yağ içinde çalışan parçalarının yağları kontrol edilir. Askı halatları, kılavuz raylar, hidrolik tamponlar, kumanda anahtarları, röleler, emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları önce temizlenirler ve daha sonra asansör firmasının önerdiği yağ kullanılarak yağlanırlar.
  5. Asansör boşluğunda, makine dairesinde ve kabin üst yüzeyinde bulunan, asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.
  6. Asansörün frenleme elemanları kontrol edilerek, sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gerekli olan ayarlamalar yapılır.
  7. Asansörün kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığı kontrol edilerek gerekli ayarlamalar yapılır.
  8. Asansör kapılarının çalışması kontrol edilerek, kapıların istenilen yumuşaklıkta kapanması için gerekli olan ayarlamalar yapılır.
  9. Asansörün röleleri kontrol edilerek, asansörü çalıştıran ve durduran kontakların basıncı kontrol edilir, yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkılır.
  10. Son olarak asansöre yapılan bakım ile ilgili bakım raporu, asansörün bakım defterine yazılır.